SECSTACK
SECSTACK

GNU/Linux ve Siber Güvenlik üzerine dökümanlar.

SECSTACK
Author

Share


Tags


.gz text aramak arkime arkime kurulumu bitwarden bitwarden kurulum bitwarden ubuntu canonical livepatch canonical livepatch yapılandırma centos grub rescue centos nfs yapılandırma centos samba yapılandırma chronograf chrony chrony ntp chrony ntp server chrony ntp server kurulumu chrony nts chrony nts yapılandırma dns over tls dns server kurulumu dnssec ed25519 ed25519 openssh ed25519 ssh full packet capture grafana grafana ile prometheus izleme grub rescue grub troubleshooting grub yeniden kurulumu influxdb iptables nftables geçişi iptables nftables kural geçişi irc server kapacitor kernelcare uchecker knot resolver knot resolver dns kurulumu knot resolver kurulumu linux nts server kurulum lvm lvm disk genişletme lvm genişletme lvm ikincil disk genişletme lvm ikincil genişletme lvm var olan disk genişletme lvm var olan genişletme moloch moloch kurulumu network time security nfs nfs yapılandırma nftables ngircd ngircd server ngircd ubuntu ntp server kurulumu nts nts server kurulum openvpn openvpn hardening ossec ossec hids ossec kurulumu outdated shared libraries prometheus restic restic kullanımı rsync rsync dosya transfer rsync kullanımı rsyslog rsyslog log yönlendirme rsyslog uygulama log yönlendirme samba samba yapılandırma scp scp dosya transfer scp kullanımı selks selks kurulumu setperms setugids sftp sftp kullanımı smbclient smbclient kullanımı ssh anahtar oluşturma ssh key oluşturma sshfs sshfs kullanımı sshfs nasıl kullanılır sshuttle stubby stubby kurulumu stubby yapılandırması suricata suricata kurulumu systemd systemd service hardening systemd-resolved systemd-resolved dns over tls systemd-resolved dnssec telegraf tick stack tick stack kurulumu ubuntu nfs yapılandırma ubuntu samba yapılandırma uchecker unbound unbound dns unbound dns kurulumu unbound forwarding dns vpn over ssh vuls vuls vulnerability scanner vuls vulnerability scanner kurulumu zcat zgrep zmore

NFS Yapılandırması - CentOS 7

NFS (Network File Server) distributed file system protokol Sun Microsystems tarafından 1980 yılının ortalarında geliştirildi. Temel işlevi disk üzerinde paylaşıma açabileceğiniz bölüm üzerinde uzaktan NFS protokolü ile erişebilen (verdiğiniz yetkiler çerçevesinde) istemcilerin okuma, yazma gibi işlemler yapabilmesini sağlamaktır.

Bu anlatımı CentOS 7 Minimal üzerinde bulunan Nginx - Web Server loglarının SIEM entegrasyonu için yapmaktayım.

Öncelikle gereksinim duyulan paketi yüklüyoruz.

# yum install nfs-utils

Paylaşıma açacağımız Nginx servisinin log dosyalarının bulunduğu dizine gerekli yetkiyi veriyoruz.

# chmod 755 /var/log/nginx

NFS paylaşım tanımlarının bulunduğu /etc/exports dosyasını açıyoruz ve gerekli tanımlamayı yapıyoruz.

/var/log/nginx        192.168.0.15(ro)

Sadece /var/log/nginx dizininde bulunan log dosyalarının okunabilmesi SIEM yapısı için yeterli olacaktır. Bu yüzden ro = read-only yetkisi veriyoruz. Sadece 192.168.0.15 IP adresinden gelecek istemciye ilgili bölüm paylaştırılacaktır.

Firewalld tarafında NFS ve bağlantılı servislere gerekli izinleri veriyoruz.

# firewall-cmd --permanent --zone public --add-service=mountd
# firewall-cmd --permanent --zone public --add-service=rpc-bind
# firewall-cmd --permanent --zone public --add-service=nfs
# firewall-cmd --reload

NFS servisini başlangıca ekliyoruz ve başlatıyoruz.

# systemctl enable rpcbind
# systemctl enable nfs-server
# systemctl enable nfs-lock
# systemctl enable nfs-idmap

# systemctl start rpcbind
# systemctl start nfs-server
# systemctl start nfs-lock
# systemctl start nfs-idmap
Author

SECSTACK

View Comments