SECSTACK
SECSTACK

GNU/Linux ve Siber Güvenlik üzerine dökümanlar.

SECSTACK
Author

Share


Tags


.gz text aramak arkime arkime kurulumu bitwarden bitwarden kurulum bitwarden ubuntu canonical livepatch canonical livepatch yapılandırma centos grub rescue centos nfs yapılandırma centos samba yapılandırma chronograf chrony chrony ntp chrony ntp server chrony ntp server kurulumu chrony nts chrony nts yapılandırma dns over tls dns server kurulumu dnssec ed25519 ed25519 openssh ed25519 ssh full packet capture grafana grafana ile prometheus izleme grub rescue grub troubleshooting grub yeniden kurulumu influxdb iptables nftables geçişi iptables nftables kural geçişi irc server kapacitor kernelcare uchecker knot resolver knot resolver dns kurulumu knot resolver kurulumu linux nts server kurulum lvm lvm disk genişletme lvm genişletme lvm ikincil disk genişletme lvm ikincil genişletme lvm var olan disk genişletme lvm var olan genişletme moloch moloch kurulumu network time security nfs nfs yapılandırma nftables ngircd ngircd server ngircd ubuntu ntp server kurulumu nts nts server kurulum openvpn openvpn hardening ossec ossec hids ossec kurulumu outdated shared libraries prometheus restic restic kullanımı rsync rsync dosya transfer rsync kullanımı rsyslog rsyslog log yönlendirme rsyslog uygulama log yönlendirme samba samba yapılandırma scp scp dosya transfer scp kullanımı selks selks kurulumu setperms setugids sftp sftp kullanımı smbclient smbclient kullanımı ssh anahtar oluşturma ssh key oluşturma sshfs sshfs kullanımı sshfs nasıl kullanılır sshuttle stubby stubby kurulumu stubby yapılandırması suricata suricata kurulumu systemd systemd service hardening systemd-resolved systemd-resolved dns over tls systemd-resolved dnssec telegraf tick stack tick stack kurulumu ubuntu nfs yapılandırma ubuntu samba yapılandırma uchecker unbound unbound dns unbound dns kurulumu unbound forwarding dns vpn over ssh vuls vuls vulnerability scanner vuls vulnerability scanner kurulumu zcat zgrep zmore

LVM Disk Genişletmek (Var Olan)

VMware ESXi üzerinde Ubuntu Server 16.04 LTS için disk genişletme işlemi yaptığınızı düşünüyoruz. Ubuntu Server 16.04 LTS tarafında ek olarak LVM extend işlemi yapmanız gerekecektir. İşlem öncesi yüksek I/O yaratan süreçleri sonlandırmanızı önermekteyim.

Senaryo 60 GB var olan disk boyutunun VMware ESXi tarafında 80 GB boyutuna çıkarılması ve LVM tarafında extend işleminin yapılması olacaktır. VMware ESXi tarafında gerekli disk boyut artırımı yaptıktan sonra sistemi yeniden başlatıyoruz.

fdisk ile primary olarak diski yeniden yapılandırmamız gerekmektedir.

# fdisk /dev/sda

Welcome to fdisk (util-linux 2.30.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2): 2
First sector (125827072-167772159, default 125827072):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (125827072-167772159, default 167772159):

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 20 GiB.

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2): 2
Hex code (type L to list all codes): 8e

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Re-reading the partition table failed.: Device or resource busy

The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).

# reboot

Yukarıda görmüş olduğunuz üzere partition number olarak 2 default gelen değeri seçmiştik. Seçmiş olduğumuz alan için Physical Volume (PV) oluşturuyoruz.

# pvcreate /dev/sda2
  Physical volume "/dev/sda2" successfully created.

Volume Group (VG) extend işlemini gerçekleştiriyoruz.

# vgextend ubuntu-vg /dev/sda2
  Volume group "ubuntu-vg" successfully extended

Logical Volume (LV) extend işlemini gerçekleştiriyoruz.

# lvextend -l+100%FREE /dev/ubuntu-vg/root
  Size of logical volume ubuntu-vg/root changed from <57.98 GiB (14842 extents) to 78.00 GiB (19968 extents).
  Logical volume ubuntu-vg/root successfully resized.

resize2fs ile yeniden diski resize ediyoruz.

# resize2fs /dev/ubuntu-vg/root
resize2fs 1.43.8 (1-Jan-2018)
Filesystem at /dev/ubuntu-vg/root is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 8, new_desc_blocks = 10
The filesystem on /dev/ubuntu-vg/root is now 20447232 (4k) blocks long.

Var olan disk genişletme işlemini tamamladık.

Author

SECSTACK

View Comments